Psychoterapeuta – Psycholog – Seksuolog Tomasz Brzózka, Warszawa

PSYCHOTERAPIA PAR
I MAŁŻEŃSTW

Terapia par i małżeństw przeznaczona jest dla osób pragnących lub potrzebujących polepszenia relacji partnerskich, czy małżeńskich. Terapia jest skierowana do par, które doświadczają trudności w porozumiewaniu się, przez co nie radzą sobie z konfliktami, przeżywają kryzys w związku, myślą o rozstaniu, łatwo wpadają w złość, co powoduje duże napięcie, kłótnie oraz wzajemną niechęć i wrogość. Wskazaniami do podjęcia terapii może być również doświadczanie zmiany życiowej wskutek narodzin dziecka, utraty pracy, nagłej choroby czy ujawnienia się zaburzeń depresyjnych lub lękowych u partnera.

Z terapii mogą skorzystać również pary pragnące uzyskać wsparcie w poradzeniu sobie z sytuacją kryzysową (zdrada, rozwód) oraz takie, które doświadczają wypalenia emocjonalnego w związku, osłabienia więzi czy spadku wzajemnego zainteresowania.
Terapia zakłada równe zaangażowanie każdego z partnerów w proces terapii. Terapia koncentruje się na poprawie funkcjonowania całego związku, a nie „naprawie” jednego z partnerów. Partnerzy wspólnie z terapeutą poszukują mechanizmów przeżywanych trudności oraz określają własny udział w ich powstawaniu. Z pomocą terapeuty para zastanawia się nad sposobami przezwyciężenia konfliktów i sytuacji kryzysowych oraz nad tym co warto zmienić, by osiągnąć w związku lepsze porozumienie, większą satysfakcję i harmonię oraz uzyskać poczucie spełnienia wzajemnych potrzeb i oczekiwań. Terapeuta podczas sesji zachowuje neutralność (bezstronność), co oznacza zrozumienie postaw obojga partnerów. Terapeuta nie pomaga w przekonywaniu partnerów do swoich racji (ani nie nakłania ich do pozostania w związku).
Długoterminowa terapia par – systematyczne sesje, podczas których ma miejsce psychologiczna praca nad wieloma aspektami związku w celu jego pogłębienia, lepszego wzajemnego rozumienia się (potrzeb, oczekiwań, motywacji, emocji własnych i partnera). Sesje odbywają się co 2-3 tygodnie i trwają 80 minut.