Psychoterapeuta – Psycholog – Seksuolog Tomasz Brzózka, Warszawa

PSYCHOTERAPIA PAR
I MAŁŻEŃSTW

Terapia par i małżeństw przeznaczona jest dla osób pragnących lub potrzebujących polepszenia relacji partnerskich, czy małżeńskich. Terapia jest skierowana do par, które doświadczają trudności w porozumiewaniu się, przez co nie radzą sobie z konfliktami, przeżywają kryzys w związku, myślą o rozstaniu, łatwo wpadają w złość, co powoduje duże napięcie, kłótnie oraz wzajemną niechęć i wrogość. Wskazaniami do podjęcia terapii może być również doświadczanie zmiany życiowej wskutek narodzin dziecka, utraty pracy, nagłej choroby czy ujawnienia się zaburzeń depresyjnych lub lękowych u partnera.

Z terapii mogą skorzystać również pary pragnące uzyskać wsparcie w poradzeniu sobie z sytuacją kryzysową (zdrada, rozwód) oraz takie, które doświadczają wypalenia emocjonalnego w związku, osłabienia więzi czy spadku wzajemnego zainteresowania.
Terapia zakłada równe zaangażowanie każdego z partnerów w proces terapii. Terapia koncentruje się na poprawie funkcjonowania całego związku, a nie „naprawie” jednego z partnerów. Partnerzy wspólnie z terapeutą poszukują mechanizmów przeżywanych trudności oraz określają własny udział w ich powstawaniu. Z pomocą terapeuty para zastanawia się nad sposobami przezwyciężenia konfliktów i sytuacji kryzysowych oraz nad tym co warto zmienić, by osiągnąć w związku lepsze porozumienie, większą satysfakcję i harmonię oraz uzyskać poczucie spełnienia wzajemnych potrzeb i oczekiwań. Terapeuta podczas sesji zachowuje neutralność (bezstronność), co oznacza zrozumienie postaw obojga partnerów. Terapeuta nie pomaga w przekonywaniu partnerów do swoich racji (ani nie nakłania ich do pozostania w związku).
Długoterminowa terapia par – systematyczne sesje, podczas których ma miejsce psychologiczna praca nad wieloma aspektami związku w celu jego pogłębienia, lepszego wzajemnego rozumienia się (potrzeb, oczekiwań, motywacji, emocji własnych i partnera). Sesje odbywają się co 2-3 tygodnie i trwają 80 minut.
psychoterapia dla par

POTRZEBUJESZ POMOCY PSYCHOLOGA?

PSYCHOTERAPIA DLA PAR FAQ

Kiedy para powinna rozważyć skorzystanie z psychoterapii?

Psychoterapia dla par jest zalecana, gdy partnerzy doświadczają trudności w komunikacji, częstych konfliktów, kryzysów w związku, jak również w przypadkach, gdy myślą o rozstaniu. Jest to również pomocne w sytuacjach życiowych takich jak narodziny dziecka, utrata pracy czy diagnoza choroby, które mogą wpłynąć na dynamikę związku.

Czym zajmuje się terapeuta podczas sesji z parą?

Terapeuta pomaga parze zrozumieć źródła ich konfliktów i problemów, pracuje nad poprawą komunikacji oraz uczy, jak radzić sobie z emocjonalnymi trudnościami. Terapia skupia się na obu partnerach równocześnie, nie jest skierowana na "naprawę" jednej osoby.

Jak długo trwa terapia dla par?

zas trwania terapii zależy od specyfiki problemów oraz zaangażowania partnerów w proces terapeutyczny. Niektóre pary potrzebują kilku sesji, inne uczestniczą w terapii przez wiele miesięcy. Sesje zazwyczaj odbywają się co 2-3 tygodnie i trwają około 80 minut.

Czy terapeuta może brać stronę jednego z partnerów?

Nie, terapeuta utrzymuje neutralność i bezstronność podczas sesji. Jego zadaniem jest zrozumienie perspektyw obu partnerów, a nie wspieranie argumentów jednej strony. Terapeuta pracuje na rzecz związku, a nie jednostkowych interesów.

Co się dzieje, jeśli jeden z partnerów nie chce kontynuować terapii?

Jeśli jeden z partnerów zdecyduje się zakończyć udział w terapii, ważne jest, aby to omówić podczas sesji. Terapeuta może zaproponować indywidualne sesje dla partnera, który chce kontynuować pracę nad sobą, lub inne formy wsparcia, które mogą pomóc parze lub pojedynczej osobie w dalszym radzeniu sobie z trudnościami.


5/5 - (2 votes)