Psychoterapeuta – Psycholog – Seksuolog Tomasz Brzózka, Warszawa

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Pierwsze spotkanie (czasami kilka pierwszych spotkań), to konsultacja psychologiczna. Konsultacja ma formę rozmowy, w czasie której osoba zgłaszająca się opisuje swoją trudność. Celami konsultacji jest zebranie wywiadu i identyfikacja trudności zgłaszanej przez osobę. Tym samym służy ona poszukaniu odpowiedniej strategii poradzenia sobie z problematyczną sytuacją. Czasami zdarza się, że sama konsultacja okazuje się wystarczająco pomocna. W pozostałych przypadkach wspólnie rozmawiamy o tym, jaki rodzaj pomocy będzie najbardziej optymalny. Konsultacja może być zatem wstępem do podjęcia psychoterapii.
konsultacja psychologiczna Warszawa

POTRZEBUJESZ POMOCY PSYCHOLOGA?

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA FAQ

Czym jest konsultacja psychologiczna?

Konsultacja psychologiczna to pierwsze spotkanie lub seria spotkań, które mają formę rozmowy. Podczas tej rozmowy osoba zgłaszająca się opisuje swoje trudności. Konsultacja służy zebraniu wywiadu, identyfikacji problemów oraz poszukiwaniu strategii radzenia sobie z nimi.

Jak przygotować się do pierwszej konsultacji psychologicznej?

Przygotowanie do konsultacji psychologicznej obejmuje przemyślenie i możliwe zapisanie głównych problemów i pytań, które chcesz omówić. Ważne jest, aby być otwartym na rozmowę i gotowym na uczciwe dzielenie się swoimi myślami i uczuciami.

Czy jedna konsultacja psychologiczna może być wystarczająca?

Czasami jedna konsultacja może okazać się wystarczająco pomocna do rozwiązania bieżących problemów lub do zdobycia lepszego zrozumienia swojej sytuacji. Jednak w przypadku bardziej złożonych lub głęboko zakorzenionych problemów zalecana jest dalsza psychoterapia.

Jakie są możliwe wyniki konsultacji psychologicznej?

Po konsultacji psychologicznej można otrzymać zalecenia dotyczące najbardziej odpowiedniej formy wsparcia. Może to być kontynuacja psychoterapii indywidualnej, terapia par lub seksuologiczna. W przypadku potrzeby terapeuta może także skierować na dalsze badania lub do innych specjalistów.


5/5 - (1 vote)