Psychoterapeuta – Psycholog – Seksuolog Tomasz Brzózka, Warszawa

ikona-dymki-white
KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

150 zł
50 min.

ikona-tryby-white
PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
150 zł
50 min.
ikona-serce-white
PSYCHOTERAPIA PAR
I MAŁŻEŃSTW
200 zł
80 min.
ikona-plec-white
TERAPIA SEKSUOLOGICZNA INDYWIDUALNA
150 zł
50 min.
ikona-rodzina-white
PSYCHOTERAPIA
ON-LINE
150 zł
50 min.
PRZEBIEG I ZASADY
PSYCHOTERAPII
  1. 1
  2. Efekty psychoterapii i czas jej trwania zależą przede wszystkim od osoby nią zainteresowanej, poziomu jej zaangażowania w proces oraz gotowości do wprowadzenia zmian we własnym życiu.
  3. 2
  4. Spotkania z terapeutą powinny odbywać się regularnie, gdyż tylko tak można doprowadzić do znaczącej poprawy jakości życia.
  5. 3
  6. Częstotliwość sesji psychoterapeutycznych ustalana jest z terapeutą i wynosi zazwyczaj raz w tygodniu. W zależności od potrzeb, częstotliwość może być większa lub mniejsza, sesje mogą być zarówno regularne (stała pora) lub ustalane za każdym razem w dogodnym terminie.