Psychoterapeuta – Psycholog – Seksuolog Tomasz Brzózka, Warszawa

O mnie

Wykształcenie

Wiedzę i umiejętności psychoterapeutyczne w zakresie terapii seksuologicznej zdobyłem uczestnicząc w szkoleniu i kilkunastu kursach specjalizacyjnych z zakresu seksuologii klinicznej. Szkolenie było prowadzone przez Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM i posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego (PTS). Jestem w trakcie ubiegania się o certyfikat seksuologa klinicznego PTS. Aktualnie uczestniczę w całościowym, czteroletnim szkoleniu w zakresie psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, które spełnia wymogi dotyczące przyznawania certyfikatu psychoterapeuty nadawanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Pracą w zakresie wsparcia i zdrowia psychicznego zajmuję się od kilku lat. Oferuję psychoterapię indywidualną, terapię seksuologiczną oraz terapię par i małżeństw. Pracuję z osobami w różnym wieku – młodzieżą i dorosłymi, którzy doświadczają trudności o podłożu emocjonalnym, w kontaktach z innymi ludźmi, w obszarze szkolnym lub zawodowym, a także związanych z kryzysami życiowymi lub dotyczącymi poczucia własnej wartości.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Doświadczenie i praktykę zawodową zdobywałem między innymi podczas stażów w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy Dzielnicy Wawer w Warszawie.

Zawodowo jestem związany ze Stowarzyszeniem Rozwoju Psychoterapii i Psychiatrii Środowiskowej „Azaliowa”. W ramach praktyki zawodowej od trzech lat pracuję w Środowiskowym Domu Samopomocy Dzielnicy Wawer w Warszawie. Specjalizuję się w pracy z osobami cierpiącymi z powodu schizofrenii, zaburzeń lękowych czy zaburzeń osobowości.

Swoją pracę poddaję stałej, regularnej i profesjonalnej superwizji u doświadczonych superwizorów związanych z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Polskim Towarzystwem Psychologicznym i Polskim Towarzystwem Seksuologicznym.

W swojej praktyce zawodowej kieruję się standardami uznawanymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP) i Polskie Towarzystwo Seksuologiczne (PTS). Przestrzegam Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa PTP, co oznacza m.in., że wszelkie uzyskane przeze mnie informacje w trakcie sesji terapeutycznej są objęte ścisłą tajemnicą zawodową.