Logo
Tomasz Brzózka
Psychoterapeuta - Psycholog - Seksuolog
Tomasz Brzózka

O MNIE
 

Nazywam się Tomasz Brzózka. Z wykształcenia jestem psychologiem-seksuologiem, absolwentem psychologii na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalnością terapii rodzin i małżeństw.

Wiedzę i umiejętności psychoterapeutyczne w zakresie terapii seksuologicznej zdobyłem uczestnicząc w szkoleniu i kilkunastu kursach specjalizacyjnych z zakresu seksuologii klinicznej. Szkolenie było prowadzone przez Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM i posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego (PTS). Jestem w trakcie ubiegania się o certyfikat seksuologa klinicznego PTS. Aktualnie uczestniczę w całościowym, czteroletnim szkoleniu w zakresie psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, które spełnia wymogi dotyczące przyznawania certyfikatu psychoterapeuty nadawanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Pracą w zakresie wsparcia i zdrowia psychicznego zajmuję się od kilku lat. Oferuję psychoterapię indywidualną, terapię seksuologiczną oraz terapię par i małżeństw. Pracuję z osobami w różnym wieku – młodzieżą i dorosłymi, którzy doświadczają trudności o podłożu emocjonalnym, w kontaktach z innymi ludźmi, w obszarze szkolnym lub zawodowym, a także związanych z kryzysami życiowymi lub dotyczącymi poczucia własnej wartości.

DOŚWIADCZENIE
ZAWODOWE

Doświadczenie i praktykę zawodową zdobywałem między innymi podczas stażów w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy Dzielnicy Wawer w Warszawie.

Zawodowo jestem związany ze Stowarzyszeniem Rozwoju Psychoterapii i Psychiatrii Środowiskowej „Azaliowa”. W ramach praktyki zawodowej od trzech lat pracuję w Środowiskowym Domu Samopomocy Dzielnicy Wawer w Warszawie. Specjalizuję się w pracy z osobami cierpiącymi z powodu schizofrenii, zaburzeń lękowych czy zaburzeń osobowości.

Swoją pracę poddaję stałej, regularnej i profesjonalnej superwizji u doświadczonych superwizorów związanych z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Polskim Towarzystwem Psychologicznym i Polskim Towarzystwem Seksuologicznym.

W swojej praktyce zawodowej kieruję się standardami uznawanymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP) i Polskie Towarzystwo Seksuologiczne (PTS). Przestrzegam Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa PTP, co oznacza m.in., że wszelkie uzyskane przeze mnie informacje w trakcie sesji terapeutycznej są objęte ścisłą tajemnicą zawodową.


OFERTA

ikonka

Konsultacja
psychologiczna

Pierwsze spotkanie (czasami kilka pierwszych spotkań), to konsultacja psychologiczna. Konsultacja ma formę rozmowy, w czasie której osoba zgłaszająca się opisuje swoją trudność. Celami konsultacji jest zebranie wywiadu i identyfikacja trudności zgłaszanej przez osobę. Tym samym służy ona poszukaniu odpowiedniej strategii poradzenia sobie z problematyczną sytuacją. Czasami zdarza się, że sama konsultacja okazuje się wystarczająco pomocna. W pozostałych przypadkach wspólnie rozmawiamy o tym, jaki rodzaj pomocy będzie najbardziej optymalny. Konsultacja może być zatem wstępem do podjęcia psychoterapii.

ikonka

Psychoterapia
indywidualna

Psychoterapia to metoda leczenia dążąca do odkrycia, zrozumienia i zmiany mechanizmów odpowiedzialnych za problemy. Jest to systematyczna praca nad aspektami psychiki i osobowości, której celami są poprawa jakości życia, poprawa funkcjonowania emocjonalnego, lepsze zrozumienie samego siebie i własnych wyborów oraz rozwój osobisty i budowanie siebie poprzez odkrycie własnych uczuć, potrzeb i zdolności. Psychoterapia jest rozmową z pacjentem, odbywającą się w atmosferze uczciwości, bezpieczeństwa i zrozumienia.

Terapia indywidualna w zależności od oczekiwań i motywacji pacjenta trwa od kilku miesięcy (terapia krótkoterminowa) do kilku lat (terapia długoterminowa). Sesje odbywają się regularnie raz w tygodniu i trwają 50 minut. Pracę z pacjentem poprzedzają sesje konsultacyjne, podczas których wspólnie określamy cel terapii, intensywność i czas trwania terapii oraz wysokość opłaty za sesje terapeutyczne i zasady ich odwoływania.

ikonka

Psychoterapia
par i małżeństw

Terapia par i małżeństw przeznaczona jest dla osób pragnących lub potrzebujących polepszenia relacji partnerskich, czy małżeńskich. Terapia jest skierowana do par, które doświadczają trudności w porozumiewaniu się, przez co nie radzą sobie z konfliktami, przeżywają kryzys w związku, myślą o rozstaniu, łatwo wpadają w złość, co powoduje duże napięcie, kłótnie oraz wzajemną niechęć i wrogość. Wskazaniami do podjęcia terapii może być również doświadczanie zmiany życiowej wskutek narodzin dziecka, utraty pracy, nagłej choroby czy ujawnienia się zaburzeń depresyjnych lub lękowych u partnera.

Z terapii mogą skorzystać również pary pragnące uzyskać wsparcie w poradzeniu sobie z sytuacją kryzysową (zdrada, rozwód) oraz takie, które doświadczają wypalenia emocjonalnego w związku, osłabienia więzi czy spadku wzajemnego zainteresowania.

Terapia zakłada równe zaangażowanie każdego z partnerów w proces terapii. Terapia koncentruje się na poprawie funkcjonowania całego związku, a nie „naprawie” jednego z partnerów. Partnerzy wspólnie z terapeutą poszukują mechanizmów przeżywanych trudności oraz określają własny udział w ich powstawaniu. Z pomocą terapeuty para zastanawia się nad sposobami przezwyciężenia konfliktów i sytuacji kryzysowych oraz nad tym co warto zmienić, by osiągnąć w związku lepsze porozumienie, większą satysfakcję i harmonię oraz uzyskać poczucie spełnienia wzajemnych potrzeb i oczekiwań. Terapeuta podczas spotkań zachowuje neutralność (bezstronność), co oznacza zrozumienie postaw obojga partnerów. Terapeuta nie pomaga w przekonywaniu partnerów do swoich racji (ani nie nakłania ich do pozostania w związku).

Długoterminowa terapia par – systematyczne spotkania, podczas których ma miejsce psychologiczna praca nad wieloma aspektami związku w celu jego pogłębienia, lepszego wzajemnego rozumienia się (potrzeb, oczekiwań, motywacji, emocji własnych i partnera). Spotkania odbywają się co 2-3 tygodnie i trwają 80 minut.

ikonka

Terapia
seksuologiczna

Seksualność to nie tylko stosunek płciowy, bliskość ciał czy stymulacja narządów płciowych, ale również znaczna część tożsamości każdego człowieka. Udane życie seksualne może być źródłem energii życiowej i przynosić poczucie fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu. Seksualność jest zatem integralną częścią osobowości każdego człowieka.

Pomoc psychologa-seksuologa jest skierowana do osób, które nie są zadowolone z jakości własnego życia seksualnego, doświadczają dyskomfortu w trakcie kontaktów seksualnych (odczuwają „zbyt słabe podniecenie”, dyskomfort lub ból), są zaniepokojone własnym funkcjonowaniem seksualnym (doświadczają zbyt słabych lub nadmiernych potrzeb seksualnych, przejawiają nietypowe upodobania). Sesje terapeutyczne koncentrują się nie tylko wokół funkcjonowania seksualnego, lecz również dotyczą innych sfer życia pacjenta. Seksualność nie jest wyizolowanym elementem doświadczenia ludzkiego, ale przenika i współtworzy każdy jego obszar. Kiedy pacjent doświadcza trudności w tym obszarze, poradnictwo i terapia mogą pomóc w rozwiązaniu trudności oraz wesprzeć budowanie satysfakcjonujących i bezpiecznych relacji partnerskich.

Pomoc psychologa-seksuologa polega przede wszystkim na rozmowie oraz zalecaniu wykonywania treningów. Psycholog-seksuolog nigdy nie przeprowadza badań fizykalnych, a w sytuacji, gdy są one niezbędne, kieruje klienta do lekarza specjalisty (ginekologa, urologa, internisty, psychiatry) oraz nie wystawia recept na leki. Podczas pierwszych wizyt seksuolog próbuje zrozumieć specyfikę trudności klienta i zaplanować dalszą pomoc. Czas trwania terapii zależy od zgłaszanego problemu – czasami zdarza się, że pierwsze spotkanie okazuje się wystarczające, innym razem potrzebna jest dłuższa psychoterapia.

ikonka

Psychoterapia
on-line

Nowoczesna i elastyczna forma pomocy psychologicznej. Skierowana szczególnie do osób mających utrudniony dostęp do korzystania z terapii stacjonarnej w gabinecie.

Psychoterapia on-line przeznaczona jest dla osób:

  • przebywających czasowo lub na stałe za granicą Polski,
  • podróżujących bardzo często z powodu aktywności zawodowej lub trybu życia
  • mieszkających na obszarach z ograniczonym dostępem do psychoterapeutów
  • mających trudność w kontakcie bezpośrednim z psychologiem

Psychoterapia on-line ma potwierdzoną skuteczność w badaniach. Jednak taka forma terapii nie w każdym przypadku jest odpowiednia. Niektóre problemy natury psychologicznej mogą być leczone wyłącznie podczas terapii stacjonarnej.

CENNIK

ikonka Konsultacja
psychologiczna
180 zł / ok. 60 min. konsultacja
pierwszorazowa
ikonka Psychoterapia
indywidualna
150 zł / 50 min. spotkania
1 raz w tygodniu
ikonka Terapia seksuologiczna
indywidualna
150 zł / 50 min. spotkania
1 raz w tygodniu
ikonka Psychoterapia
par i małżeństw
200 zł / 80 min. spotkania
1 raz w tygodniu
ikonka Psychoterapia
on-line
150 zł / 50 min. spotkania
1 raz w tygodniu

PRZEBIEG I ZASADY
PSYCHOTERAPII

1

Efekty psychoterapii i czas jej trwania zależą przede wszystkim od osoby nią zainteresowanej, poziomu jej zaangażowania w proces oraz gotowości do wprowadzenia zmian we własnym życiu.

2

Spotkania z terapeutą powinny odbywać się regularnie, gdyż tylko tak można doprowadzić do znaczącej poprawy jakości życia.

3

Częstotliwość sesji psychoterapeutycznych ustalana jest z terapeutą i wynosi zazwyczaj raz w tygodniu. W zależności od potrzeb, częstotliwość może być większa lub mniejsza, sesje mogą być zarówno regularne (stała pora) lub ustalane za każdym razem w dogodnym terminie.

4

W przypadku nieobecności na sesji pacjent zobowiązany jest do uiszczenia za nią pełnej opłaty.


ZAPRASZAM DO KONTAKTU

Logo
gabinet prywatny
Godziny
Od poniedziałku do soboty
w godzinach: 8:00 - 20:00
Adres
ul. Nowowiejska 5/50
02-643 Warszawa
terapia w domu pacjenta

Aby uzyskać dodatkowe informacje, wyjaśnić wątpliwości, umówić się na wstępną konsultację, proszę o kontakt telefoniczny, mailowy lub poprzez formularz kontaktowy.

formularz kontaktowy